برچسب ها - آمار جهانیِ
 
برچسب: آمار جهانیِ
آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۲۵ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۱۰۱ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... نیز با آمار بیش از ۱۲ ۲ میلیون مبتلا پس... از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار...
کد خبر: ۲۴۱۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۵


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۲۱ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۷ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... نیز با آمار بیش از ۱۱ ۶ میلیون مبتلا پس... از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار...
کد خبر: ۲۴۰۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۲۰ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۷ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... نیز با آمار بیش از ۱۱ ۵ میلیون مبتلا پس... از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار...
کد خبر: ۲۴۰۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۲۰ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۶ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... با آمار بیش از ۱۱ ۴ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۴۰۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۲۰ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۶ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... با آمار بیش از ۱۱ ۴ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۴۰۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۹ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۶ میلیون... نیز بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری... نیز با آمار بیش از ۱۱ ۳ میلیون مبتلا پس... از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار...
کد خبر: ۲۴۰۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۸ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۳ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۲ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۴۰۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۷ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۳ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۲ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۴۰۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۷ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۲ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۲ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۴۰۱۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۶ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۲ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۱ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۹۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۵ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۱ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۱ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۹۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۵ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۱ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۱ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۹۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۴ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۹۰ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ ۱ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۹۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۴ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۹ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ میلیون مبتلا پس از آمریکا... در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان به...
کد خبر: ۲۳۹۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۳ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۹ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ میلیون مبتلا پس از آمریکا... در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان به...
کد خبر: ۲۳۹۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۲ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۷ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ میلیون مبتلا پس از آمریکا... در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان به...
کد خبر: ۲۳۹۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۱ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۷ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۱ میلیون مبتلا پس از آمریکا... در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان به...
کد خبر: ۲۳۹۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۱ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۶ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۰ ۹ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۸۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۱ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۶ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... با آمار بیش از ۱۰ ۹ میلیون مبتلا پس از... آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتلایان...
کد خبر: ۲۳۸۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


آمار جهانیِ مبتلایان به کروناویروس تاکنون به ۱۱۰ میلیون و...
به گزارش صبحانه بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ۸۴ میلیون... بهبود یافته اند روند افزایش آمار ابتلا به بیماری کووید-۱۹... هند نیز با آمار بیش از ۱۰ ۹ میلیون مبتلا... آمار مبتلایان به کووید-۱۹ در برزیل هم از ۹ ۹...
کد خبر: ۲۳۸۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹