رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي کلي «علم و فناوري» را ابلاغ کردند
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي سياستهاي کلي «علم و فناوري» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ کردند.
به گزارش صبحانه به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن سياستهاي کلي علم و فناوري که به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده، به اين شرح است:

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحيم
سياست‌هاي کلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري)

1- جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان با تأکيد بر:
1-1- توليد علم و توسعه نوآوري و نظريه پردازي.
2-1- ارتقاء جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسلام.
3-1- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي.
4-1- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون، برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي و ارتقاء کمي و کيفي مراکز و فعاليت‌هاي پژوهشي مربوط.
5-1- دستيابي به علوم و فناوري‌هاي پيشرفته با سياستگذاري و برنامه ريزي ويژه.
2- بهينه سازي عملکرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي کشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفايي علمي با تأ‌کيد بر:
1-2- مديريت دانش و پژوهش و انسجام بخشي در سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي کشور با توجه به تحولات علمي و فني در منطقه و جهان.
2-2- اصلاح نظام پذيرش دانشجو و توجه ويژه به استعداد و علاقمندي دانشجويان در انتخاب رشته تحصيلي و افزايش ورود دانشجويان به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي.
3-2- ساماندهي و تقويت نظام هاي نظارت، ارزيابي، اعتبارسنجي و رتبه بندي در حوزه‌هاي علم و فناوري.
4-2- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد.
5-2- حمايت از تأسيس و توسعه شهرک ها و پارک‌هاي علم و فناوري.
6-2- توزيع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصيل و تحقيق در آموزش عالي در سراسر کشور.
7-2- شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سرمايه‌هاي انساني.
8-2- افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 4% توليد ناخالص داخلي تا پايان سال 1404 با تأکيد بر مصرف بهينه منابع و ارتقاء بهره‌وري.
3- حاکميت مباني، ارزش‌ها، اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي با تأکيد بر:
1-3- اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسلامي و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحي و معنوي دانش پژوهان و آگاهي‌ها و نشاط سياسي آنان.
2-3- تربيت اساتيد و دانشجويان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقي، عامل به احکام اسلامي، متعهد به انقلاب اسلامي و علاقمند به اعتلاي کشور.
3-3- حفظ موازين اسلامي و ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي در استفاده از علم و فناوري.
4- تقويت عزم ملي و افزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري:
1-4- تقويت و گسترش گفتمان توليد علم و جنبش نرم‌افزاري در کشور.
2-4- ارتقاء روحيه نشاط، اميد، خودباوري، نوآوري نظام‌مند، شجاعت علمي و کار جمعي و وجدان کاري.
3-4- تشکيل کرسي‌هاي نظريه پردازي و تقويت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنيان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزادانديشي علمي.
4-4- ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش آموختگان.
5-4- احياء تاريخ علمي و فرهنگي مسلمانان و ايران و الگوسازي از مفاخر و چهره‌هاي موفق عرصه علم و فناوري.
6-4- گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران و فعاليت‌هاي عرصه علم و فناوري.
5- ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش‌ها با تأکيد بر:
1-5- افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاء کارآمدي.
2-5- حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد محصولات و خدمات مبتني بر دانش پيشرفته و فناوري داخلي در توليد ناخالص داخلي با هدف دستيابي به سهم 50 درصد.
3-5- تحکيم و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همکاري‌هاي مستمر راهبردي.
4-5- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي کشور و نيازهاي توليد و اشتغال.
5-5- تعيين اولويت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزيت‌ها، ظرفيت‌ها و نيازهاي کشور و الزامات نيل به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه.
6-5- حمايت از مالکيت فکري و معنوي و تکميل زيرساخت‌ها و قوانين و مقررات مربوط.
7-5- افزايش نقش و مشارکت بخش‌هاي غيردولتي در حوزه علم و فناوري و ارتقاء سهم وقف و امور خيريه در اين حوزه.
8- 5- توسعه و تقويت شبکه‌هاي ارتباطات ملي و فراملي ميان دانشگاه‌ها، مراکز علمي، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌هاي توسعه فناوري و نوآوري داخلي و خارجي و گسترش همکاري‌ها در سطوح دولتي و نهادهاي مردمي با اولويت کشورهاي اسلامي.
6– گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني بويژه جهان اسلام همراه با تحکيم استقلال کشور، با تأکيد بر:
1-6- توسعه صنايع و خدمات مبتني بر علوم و فناوري‌هاي جديد و حمايت از توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و متکي بر فناوري‌هاي بومي بويژه در حوزه هاي داراي مزيت و ظرفيت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.
2-6- اهتمام بر انتقال فناوري و کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفيت‌ بازار ملي در مصرف کالاهاي وارداتي.
3-6- استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير کشورها بويژه کشورهاي اسلامي حسب نياز.
4-6- تبديل ايران به مرکز ثبت مقالات علمي و جذب نتايج پژوهش‌هاي محققان، نخبگان علمي و نوآوران ساير کشورها بويژه جهان اسلام.