ابطال قبوض برق تابستان۱۴۰۰ ؛ شایعه یا واقعیت؟
سخنگوی صنعت برق کشور: ابطال قبوض برق تابستان ۱۴۰۰ مشترکان به هیچ عنوان صحت ندارد.
ابطال قبوض برق تابستان۱۴۰۰ ؛ شایعه یا واقعیت؟
به گزارش صبحانه،سخنگوی صنعت برق کشور: ابطال قبوض برق تابستان ۱۴۰۰ مشترکان به هیچ عنوان صحت ندارد.

در خصوص نجومی بودن قبوض برق مشترکان کارگروهی تشکیل شده است.

اگر مشترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق داشته باشد، تا سقف ۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه می شود/باشگاه خبرنگاران