با ۱۰ میلیون کدام گوشی را بخریم؟
قیمت انواع موبایل ۹تا ۱۰میلیونی را در این گزارش مشاهده کنید.
 به گزارش صبحانه،آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل ۹تا ۱۰میلیونی در سطح بازار تهران است؛

با ۱۰ میلیون کدام گوشی را بخریم؟