تولید نفت اوپک به ۲۷ میلیون نزدیک شد
رویترز اعلام کرد، کشورهای صادرکننده نفت خام در ماه جولای ۲۶.۷۲ میلیون بشکه نفت در روز تولید داشتند که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ به شمار می‌رود.
به گزارش صبحانه به نقل از رویترز، تولید نفت اوپک در ماه جولای به بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ رسیده است.

در آوریل ۲۰۲۰، این گروه بر اساس توافق کاهش تولید، میزان تولید خود را کاهش داد و عربستان به صورت داوطلبانه کاهش تولید انجام داد.

بر اساس بررسی رویترز، کشورهای صادرکننده نفت خام در ماه جولای ۲۶.۷۲ میلیون بشکه نفت در روز تولید داشتند که ۶۱۰ هزار بشکه در روز از ماه ژوئن بیشتر است. از ژوئن ۲۰۲۰ به جز ماه فوریه، در تمامی ماه‌ها افزایش تولید صورت گرفته است.

با بهبود تقاضا و اقتصاد در جهان، اوپک پلاس که متشکل از کشورهای عضو اوپک و هم پیمانانشان هستند، کاهش تولید تاریخی شان که در آوریل ۲۰۲۰ با آن موافقت کرده بودند را کم کردند. با افزایش قیمت نفت به بالاتری قیمت در ۲ سال و نیم اخیر، اوپک پلاس در این ماه تصمیم گرفت تا از ماه آگوست افزایش تولید داشته باشد.

بر اساس توافق اوپک پلاس، ۳۶۰ هزار بشکه در روز در ماه جولای نسبت به ماه ژوئن به میزان تولید این سازمان افزوده شده است و عربستان نیز متعهد شده است تا به عنوان آخرین گام برای پایان طرح داوطلبانه اش در کاهش تولید، ۴۰۰ هزار بشکه در روز دیگر به میزان تولید بیفزاید.

عربستان در ماه‌های فوریه و مارس به صورت داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز از تولید خود کم کرد که به تدریج آن را به حالت قبل بازگرداند.

میزان پای‌بندی اوپک به توافق کاهش تولید در ماه جولای ۱۱۵ درصد بوده است، در حالی که در ماه ژوئن ۱۱۸ درصد بود.

بیشترین افزایش برای عربستان با ۴۶۰ هزار بشکه در روز، پس از آن امارات با ۴۰ هزار بشکه در روز و کویت و نیجریه با ۳۰ هزار بشکه در روز تعلق دارد. تولید نفت عراق  به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک، روزانه ۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است.

منبع: فارس