پاداش ۲میلیاردی برای هیئت مدیره یک بانک
پاداش ۲ میلیاردی هیئت مدیره بانک سامان خبرساز شد.
پاداش ۲ میلیاردی هیئت مدیره بانک سامان خبرساز شد.

در مجمع عمومی سالیانه بانک سامان پاداش اعضای هئیت مدیره بانک ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و حق الجلسه سالیانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تصویب شد!

پاداش ۲میلیاردی برای هیئت مدیره یک بانک

همچنین برای سال ۱۴۰۰ تا سقف مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال جهت هزينه در امور خيريه به تشخيص هيئت مديره مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

اعضای هئیت مدیره بانک سامان پنج نفر بوده که از بین این تعداد سه نفر با مدرک کارشناسی ارشد بکار گرفته شده‌اند.


تسنیم