زنگ هشدار شروع دوباره گرانی خوراکی ها
بررسی جزئیات تورم گروههای مختلف در تیر ماه امسال نشان میدهد، در حالی که تورم نقطه ای گروه هتلها و رستوران بیش از ۶۲ درصد بوده، تورم ماهانه ۶.۵ درصدی گروه میوه و خشکبار نوعی هشدار در خصوص شروع دور جدید افزایش قیمت در این گروه اقلام مصرفی است.
زنگ هشدار شروع دوباره گرانی خوراکی ها
به گزارش صبحانه،بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، در حالی که تورم یک ساله منتهی به تیر ماه حدود 42 درصد بوده است، تورم نقطه ای این ماه 43 درصد و تورم ماهانه تیر ماه نیز 3.5 درصد اعلام شده است. از سوی دیگر تورم سالانه در مناطق 43.7 درصد و تورم نقطه ای در نقاط روستایی حدود 47.7 درصد بوده است.

بر این اساس در تیر ماه تورم نقطه ای گروه هتل و رستوران 62.3 درصد بوده و در ادامه تورم مبلمان و لوازم خانگی نزدیک به 60 درصد اعلام شده است.

از سوی دیگر تورم ماهانه 6.5 درصدی میوه و خشکبار در کنار تورم ماهانه 4.2 درصدی  سبزیجات جالب توجه است.

یکی از نقاط حائز اهمیت در گزارش تورم تیر ماه کاهش محسوس تورم نقطه ای اجاره بها میباشد که این موضوع برای اجاره نشینان در فصل جا به جایی ها حائز اهمیت است./تسنیم

زنگ هشدار شروع دوباره گرانی خوراکی ها