با ۵سال حقوق کارگری چه خودرویی می‌توان خرید؟
در حالی که نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره هستند و با رویاهایی که می فروشند، رای من و شما را دنبال میکنند، قیمت خودرو راه خودرو را می رود و همچنان در عرض سیر میکند.
به گزارش صبحانه،در حالی که نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره هستند و با رویاهایی که می فروشند، رای من و شما را دنبال میکنند، قیمت خودرو راه خودرو را می رود و همچنان در عرض سیر میکند.

بررسی قیمت خوردوهای صفر و کارکرده بین 200 تا 400 میلیون در هفته گذشته نشان میدهد که برخی خودورهای کارکرده مثل 207 دنده‌ای و آریو اتوماتیک به شکل سوسکی افزایش قیمت را تجربه میکنند. اگرچه قیمت بعضی خودروها هم با کاهش قیمت اندکی همراه بوده. نمونه‌اش H30 کارکرده که قیمتش نزدیک 280 میلیون است.

یعنی 5 سال حداقل حقوق کارگری را روی هم بگذاریم و دست به آن نزنیم می¬شود قیمت یک H30. اگرچه که پنج سال دیگر با این پول احتمالا یک فرغون هم به ما ندهند!

قیمتها از میانگین آگهی‌های سایت دیوار در روزهای گذشته به دست آمده است./برترین‌ها

با ۵سال حقوق کارگری چه خودرویی می‌توان خرید؟

با ۵سال حقوق کارگری چه خودرویی می‌توان خرید؟