خرید تضمینی کلزا آغاز شد
خرید تضمینی دانه روغنی کلزای کشور از استان کرمان شروع و در آغازین روزهای تحویل، ۱۰ تن از این محصول، در منطقه کهنوج خریداری شد.
به گزارش صبحانه، خرید تضمینی دانه روغنی کلزای کشور از استان کرمان شروع و در آغازین روزهای تحویل، ۱۰ تن از این محصول، در منطقه کهنوج خریداری شد.داریوش ماهری در این ارتباط اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل خرید تضمینی گندم 1400 در استان کرمان، 10 تن دانه روغنی کلزا نیز تحویل مراکز خرید شده است.

به گفته ماهری میزان خرید تضمینی کلزا در سال 1400 از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، 3500 تن برآورد شده است.

وی در خصوص خرید گندم هم گفت: 606 تن گندم از منطقه جنوب کرمان در شهرستان قلعه گنج خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان خاطرنشان کرد: 100 درصد مطالبات گندم کارانی که محموله هایشان را تحویل داده اند و اطلاعاتشان در سامانه پهنه بندی ثبت شده، هم اکنون پرداخت شده است.