اتفاق عجیب در واریز یارانه فروردین
وزیر بهداشت با انتقاد از تصمیم‌های اخیر مسئولان و سفرهای نوروزی مردم در اینستاگرام نوشت: نوشتیم... گفتیم... التماس کردیم و قسم دادیم دو تا سه هفته صبوری کنید.
به گزارش صبحانه،وزیر بهداشت با انتقاد از تصمیم‌های اخیر مسئولان و سفرهای نوروزی مردم در اینستاگرام نوشت: نوشتیم... گفتیم... التماس کردیم و قسم دادیم دو تا سه هفته صبوری کنید.

گفتیم اگر به حرف‌های کارشناسی‌ مان گوش ندهند بهار سختی در پیش است.گروهی فکر کردند که فراز و فرود منحنی‌ها شاید به شیوه‌ی فوتوشاپ است! روزهای سختی در پیش است، خداوند یاریمان کند تا در نمانیم

انتقاد وزیر بهداشت از تصمیمات مسئولان