برنامه دولت برای رهاندنِ زنگنه از استیضاح
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: دولت درصدد است تا با کلید زدن استیضاح وزیر اقتصاد، استیضاح وزیر نفت را از اولویت انداخته و به حاشیه براند.
به گزارش صبحانه،احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز با اشاره به طرح نمایندگان برای استیضاح وزیر نفت، گفت: دولت درصدد است تا به هر طریق ممکن زنگنه را در وزارت نفت نگه دارد و به همین سبب با کلید زدن استیضاح زدن وزیر اقتصاد از طریق تعدادی از نمایندگان به دنبال آن است تا استیضاح وزیر نفت را به حاشیه براند.

وی افزود: دولت می‌خواهد تا با استیضاح وزیر اقتصاد و قربانی کردن دژپسند در برابر زنگنه، استیضاح وزیر نفت را از اولویت در مجلس خارج کند.

برنامه دولت برای رهاندنِ زنگنه از استیضاح

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایط فعلی اگر دو وزیر دیگر دولت تغییر کنند، باید دولت برای تمام اعضای کابینه خود مجدد از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

علیرضابیگی اضافه کرد: به همین خاطر دولت می‌خواهد تا استیضاح وزیر اقتصاد جلو بیفتد و با استیضاح وزیر اقتصاد، استیضاح وزیر نفت نیاز به رأی‌گیری برای کل کابینه باشد و از آنجایی که این موضوع مطابق با نظر رهبری نیست، دولت می‌داند از آنجایی که رأی‌گیری مجدد برای کل کابینه مجدد با نظر رهبری نیست و مجلس این کار را نخواهد کرد سعی دارد استیضاح وزیر اقتصاد جلو بیفتد و استیضاح وزیر نفت انجام نشود.