سازمان غذا و دارو: داروهای شیمی درمانی ایرانی مشکلی ندارند
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: مطالعات بالینی در زمینه داروهای شیمی درمانی تولید داخل، به طور کامل انجام شده است، این داروها مشکلی ندارند اما برخی رادیوتراپیست ها تحت تأثیر تبلیغات یا ویزیت شرکت های خارجی در این زمینه تردید ایجاد می کنند.
به گزارش صبحانه، درمان و آموزش پزشکی، کیانوش جهانپور روز شنبه در واکنش به سخنان یکی از اعضای انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران مبنی بر اینکه پزشکان در رابطه با اینکه داروهای شیمی درمانی تولید داخل مطالعات بالینی را طی کرده‌اند یا خیر، تردید دارند، گفت: مطالعات بالینی بر روی داروهای شیمی درمانی تولید داخل، انجام شده است.
وی اظهار داشت: رشته های اصلی برای انجام رادیوتراپی در گذشته، هماتولوژی و آنکولوژی بود، اما برخی از همکاران در حوزه رادیوتراپی چون به تازگی به فرآیند کموتراپی ورود کرده اند و شاید اطلاعات کافی در خصوص انجام مطالعات بالینی برای داروهای شیمی درمانی تولید داخل و حضور متخصصان در تایید این داروها نداشته باشند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: داروهای شیمی درمانی پس از انجام مطالعات بالینی به مرحله تولید انبوه رسیده اند و مردم نیز، سال هاست که از این داروها استفاده می کنند، اما متاسفانه برخی از همکاران در این حوزه، ممکن است تحت تاثیر مراودات، تبلیغات یا ویزیت برخی شرکت های وارد کننده خارجی قرار گیرند.

منبع:ایرنا