آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
کدام سهام برای شما جذاب تر است؟
سهام بانکی
22.57%
سهام فولاد و صنعت
40.37%
سهام خودرویی
15.42%
سهام دارویی و غذایی
21.64%