آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
اعلام اموال کاندیداهای ریاست جمهوری چه تاثیری در رأی شما دارد؟
خیلی زیاد
23.67%
زیاد
7.41%
متوسط
4.83%
تاثیری ندارد
64.09%