آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
از عملکرد اقتصادی کابینه راضی هستید؟
بله
38.28%
خیر
34.89%
تا حدودی
23.02%
فرقی با دولت قبل نداشت
3.81%