آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
مهمترین ایراد به حذف بنزین سهمیه ای را چه می دانید؟
زمان اجرا
15.94%
نحوه اطلاع رسانی
26.43%
فرصت مصرف سهمیه 700 تومانی
20.31%
حذف سهمیه خودروهای عمومی
37.32%
تعداد کل آراء : 1487