آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
مهمترین اشکال در شیوه واگذاری پرسپولیس و استقلال را چه می دانید؟
تبلیغات مربوط به واگذاری
4.49%
عدم شفافیت کافی
43.36%
قیمت اعلامی
9.47%
ورود شبه دولتی ها
42.69%
تعداد کل آراء : 602