آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
بهترین راه برخورد با بازار کاذب سهام پدیده، پردیسبان و تبرک چیست؟
ورود به بورس
52.21%
خرید سهام توسط خود شرکت
22.99%
واگذاری پروژه به دولت
12.35%
تغییر مدیریت شرکت ها
12.44%
تعداد کل آراء : 1109