آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
راه حل مناسب برای جبران افت ماههای اخیر بورس چیست؟
برکناری مدیران ارشد بورس
37.43%
تزریق منابع مالی دولت
19.63%
اطلاع رسانی بهتر به سهامداران
26.79%
ایجاد شوک عرضه
16.15%
تعداد کل آراء : 545