آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
پرداخت 50درصد وام برای خرید مسکن مفید است؟
بلی
37.12%
خیر
30.95%
هنوز برای قضاوت زود است
10.99%
جزئیات طرح باید مشخص شود
20.94%
تعداد کل آراء : 1619