آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی
نظرسنجی
چقدر از بازی ایران مقابل نیجریه راضی بودید؟
خیلی زیاد
11.2%
زیاد
26.67%
متوسط
35.47%
کم
26.67%