جزئیات طرح «سرانه‌ای کردن بودجه مدارس» - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۳۷۷۹۰
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۶
طرح آزمایشی «سرانه‌ای کردن بودجه مدارس» در نیم درصد از مدارس کشور (حدود پانصد مدرسه) اجرا می‌شود و انتخاب مدیران واجد شرایط و توانمندسازی آنان، شرط لازم برای تفویض اختیارات به حساب می‌آید.
به گزارش صبحانه، ماجرای اجرای آزمایشی طرح سرانه‌ای کردن بودجه مدارس این روزها با بحث‌های فراوانی همراه است.

خبرنگار فارس پس از پیگیری فراوان، متن بخشنامه «طرح آزمایشی سرانه‌ای کردن بودجه مدارس» را به دست آورده است. 

این بخشنامه توسط علی‌اصغر فانی در تاریخ 12 شهریور ماه 93 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است که در متن نامه فانی آمده است: پیرو ابلاغ «برنامه تعالی مدیریت مدرسه» به شماره 90584 مورخ 13 مرداد 93، در راستای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و اعطای اختیارات مالی به مدیران مدارس، به پیوست «طرح آزمایشی سرانه‌ای کردن بودجه مدارس» موضوع بند 1 تبصره 13ـ الف قانون بودجه 93 کل کشور ارسال می‌شود.

این طرح به عنوان مقدمه‌ای بر بودجه‌ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش ذیل برنامه تعالی مدیریت مدرسه اجرا می‌شود لذا انتظار دارد با توجه کامل به مفاد دستورالعمل‌ها و بهره‌گیری از توان مسئولین و کارشناسان خبره حوزه‌های مالی، آموزشی و پرورشی و همچنین همکاری مدیران مدارس مجری طرح، نسبت به اجرای دقیق و صحیح آن اهتمام ورزید.

* طرح آزمایشی سرانه‌ای کردن بودجه مدارس

در مقدمه این طرح آمده است: «بهبود مدیریت آموزشگاهی» به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین عامل در «ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس» و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و دستیابی به نتایج مورد انتظار جامعه، همواره مورد توجه صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان کشور بوده و در اسناد مهمی چون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 93 به طور خاص مورد تأکید قرار گرفته است. لذا این امر به عنوان یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است.

«بهبود مدیریت مدارس» امری تدریجی و مستمر است و مهم‌ترین مؤلفه‌های لازم برای تحقق آن، توانمندسازی مدیران در ابعاد مختلف علمی و عملی، کاهش تمرکز و اعطای اختیارات لازم به آنان، توسعه فرهنگ مشارکت در اداره مدارس و ایجاد نظام ارزیابی و پاسخگو بودن مدیران در قبال اهداف برنامه‌ها طبق معیارها و شاخص‌های تعریف‌شده، می‌باشد.

بر این اساس و در راستای اصلاح فرایندهای مهم و اثرگذار در ارتقای مدیریت آموزشگاهی، «برنامه تعالی مدیریت مدارس» طی نامه 90584 مورخ 13 مردادماه 93 ابلاغ شده است و اینک به منظور افزایش اختیارات مالی و قدرت تصمیم‌گیری در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی مورد نیاز دانش‌آموزان و استقرار نظام ارزیابی و پاسخگویی مدیران، به موجب بند 1 تبصره 13 ـ الف قانون بودجه سال 93 کل کشور، دستورالعمل «طرح آزمایشی سرانه‌ای کردن بودجه مدارس» به عنوان مقدمه‌ای بر بودجه‌ریزی عملیاتی، برای اجرا در برخی از مدارس تحت پوشش «برنامه تعالی مدیریت مدارس» به شرح زیر ابلاغ می‌‌شود.

* مستندات قانونی «طرح آزمایشی سرانه‌ای کردن بودجه مدارس»

مفاد دستورالعمل به استناد قوانین و مقررات زیر تنظیم شده است:

1ـ1ـ بند 1 تبصره 13 ـ الف قانون بودجه سال 93 کل کشور.

2ـ1ـ ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری.

3ـ1ـ دستورالعمل بودجه‌ریزی عملیاتی موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه منضم به بخشنامه بودجه سال 92 کل کشور.

* اهداف طرح سرانه‌ای کردن بودجه مدارس

1ـ2ـ ایجاد زمینه ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی.

2ـ2ـ اصلاح نظام مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری و اثربخشی مخارج در آموزش و پرورش.

3ـ2ـ جلوگیری از تمرکز در تصمیم‌گیری و اعطای تدریجی اختیارات لازم به مدیران مدارس برای انتخاب نهاده‌های مناسب در راستای دستیابی به اهداف.

4ـ2ـ استقرار تدریجی نظام کنترل فرایندها و نتایج خدمات آموزشی و پرورشی بر اساس معیارهای معین.

5ـ2ـ تضمین و تحکیم پاسخگویی مدیران ادارات و مدارس در برابر اختیارات و مسئولیت‌های محوله به آنان.

6ـ2ـ ایجاد زمینه برای استقرار نظام بودجه‌ریزی هدفمند و نتیجه محور.

*مدارس مجری طرح

این طرح در نیم درصد از مدارس کشور (حدود پانصد مدرسه) اجرا می‌شود. با توجه به اینکه تفویض اختیارات مالی به مدارس به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتقای مدیریت آموزشگاهی محسوب می‌شود و انتخاب مدیران واجد شرایط و توانمندسازی آنان شرط لازم برای تفویض اختیارات به حساب می‌آید؛ لذا مدارس مجری این طرح از بین مدارس دولتی عادی که تحت پوشش «برنامه تعالی مدیریت مدرسه» موضوع بخشنامه 90584 مورخ 13 مردادماه 93 قرار می‌گیرند و تمایل به اجرای طرح دارند، انتخاب خواهند شد.

در این خصوص پس از اعلام اسامی مدارس تحت پوشش برنامه تعالی مدیریت مدرسه، با هماهنگی ادارات کل و ادارات آموزش و پرورش مناطق، مدارس مجری طرح سرانه‌ای کردن بودجه مدارس توسط مدیریت طرح تعیین و اعلام می‌گردند.

* اقدامات لازم برای اجرای طرح

پس از تعیین مدارس مجری طرح، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

1ـ4ـ تبیین طرح برای مدیران مدارس مجری، ارائه آموزش‌های لازم و جلب همکاری آنان.

تبصره: برنامه آموزش خاص مدیران این مدارس؛ علاوه بر آموزش‌های «برنامه تعالی مدیریت مدرسه»، متعاقباً اعلام می‌گردد.

2ـ4ـ محاسبه سرانه دانش‌آموزی هزینه تمام‌شده خدمات آموزشی و پرورشی برای هر مدرسه مجری طرح: سرانه دانش‌آموزی هزینه تمام شده خدمات آموزشی و پرورشی مدارس مجری طرح به تفکیک دوره تحصیلی برای سال تحصیلی 94ـ93 توسط مسئول بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط به شرح زیر محاسبه می‌شود:

1ـ2ـ4ـ برآورد کل هزینه پرسنلی ماهانه هر منطقه در هر دوره تحصیلی (A)؛ A مساوی با «کل هزینه پرسنلی هر منطقه در هر دوره تحصیلی در سه ماهه اول سال ۹۳» تقسیم بر ۳ است.

تبصره: هزینه پرسنلی ماهانه هر منطقه در هر دوره تحصیلی شامل هزینه حقوق (بند واو) و هزینه‌های پرسنلی از محل سایر اعتبارات اعم از حق‌التدریس، اضافه کار، بیمه، بازنشستگی و... می‌باشد.

2ـ2ـ4ـ اخذ آمار دانش‌آموزان هر منطقه در هر دوره تحصیلی در سال تحصیلی 93ـ92 (B)؛

3ـ2ـ4ـ برآورد سرانه دانش‌آموزی هزینه پرسنلی ماهانه هر منطقه در هر دوره تحصیلی (C)؛ C=A/B

تبصره: در مناطقی که دارای نیروهای مازاد در برخی از دوره‌های تحصیلی هستند به نسبت نیروهای مازاد، از سرانه دانش‌آموزی هزینه پرسنلی ماهانه آن دوره تحصیلی کسر می‌گردد.

4ـ2ـ4ـ برآورد سرانه دانش‌آموزی هزینه غیرپرسنلی ماهانه هر منطقه در هر دوره تحصیلی (معادل هشت درصد سرانه دانش‌آموزی هزینه پرسنلی ماهانه هر منطقه در هر دوره تحصیلی) (D)؛ D=8*C/100

5ـ2ـ4ـ اخذ آمار دانش‌آموزان هر مدرسه مجری طرح برای سال تحصیلی 94ـ93 طبق آمار «سامانه سناد» در مهرماه (E).

6ـ2ـ4ـ برآورد اعتبارات پرسنلی هر مدرسه مجری طرح برای سال تحصیلی 94ـ93 (F)؛ F=12*C*E

7ـ2ـ4ـ برآورد اعتبارات غیرپرسنلی هر مدرسه مجری طرح برای سال تحصیلی 94ـ93 (G)؛ G=12*D*E

8ـ2ـ4ـ برآورد کل اعتبارات هر مدرسه مجری طرح در سال تحصیلی 94ـ93 (H)؛ H=F+G

تبصره: بخشی از اعتبارات پرسنلی هر مدرسه که متعلق به شش ماهه دوم سال تحصیلی است، متناسب با نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پرسنل، افزایش می‌یابد و به صورت متمم به تفاهم‌نامه افزوده می‌گردد.

3ـ4ـ اعلام اعتبارات پرسنلی و غیرپرسنلی هر مدرسه و اخذ برنامه سالانه آموزشی و پرورشی از مدیران مدارس مجری طرح برای دستیابی به معیارها و شاخص‌های تعیین‌‌شده، در چارچوب اعتبارات ابلاغی به مدرسه.

4ـ4ـ تنظیم و امضاء تفاهم‌نامه بین مدیر مدرسه و اداره آموزش و پرورش منطقه با تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان.

5ـ4ـ مشاوره و هدایت مدیر مدرسه و نظارت بر اجرای طرح طبق ضوابط «برنامه تعالی مدیریت مدرسه».

تبصره: نظارت، ارزیابی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای برای ارائه به مجلس شورای اسلامی، طبق طرحی که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اجرا خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

* تذکرات:

ـ اعتبارات غیرپرسنلی هر مدرسه به صورت کمک به حساب مدرسه واریز و به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

دوسوم این اعتبارات در شش ماهه اول و یک‌سوم آن در شش ماهه دوم سال تحصیلی 94ـ93 و در مقاطع دوماهه به حساب مدرسه واریز می‌گردد و طبق برنامه ارائه‌شده صرف فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان و هزینه‌های جاری خواهد شد.

تبصره: هزینه تعمیرات اساسی و تجهیزات سرمایه‌ ای از محل اعتبارات منطقه با کمک‌های مردمی تامین می‌گردد.

- تمام حقوق و مزایای کارکنان مدارس مجری طرح طبق اعلام مدیر مدرسه، برابر ضوابط و مقررات مالی و احکام قانونی به روال معمول توسط اداره آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد و معادل مبلغ هزینه شده از اعتبارات پرسنلی مدرسه کسر می‌شود. جمع هزینه‌های پرسنلی مدرسه طی سال تحصیلی نباید از سقف اعتبارات تعیین شده بیشتر شود.

تبصره1- عیدی و پاداش پایان خدمت بازنشستگی کارکنان مدارس مجری طرح و هر گونه افزایش حقوق پیش‌بینی نشده، از محل اعتبارات اداره آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد و از اعتبارات پرسنلی مدارس کسر نخواهد شد.

تبصره 2- حقوق و مزایای کارکنان مدارس مجری طرح که در طول سال تحصیلی به هر دلیل از مرخصی استفاده نمایند از محل اعتبارات اداره آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و حقوق و مزایای نیروهای جایگزین آنها از محل اعتبارات پرسنلی مدرسه پرداخت می‌گردد.

تبصره 3- هزینه حقوق و مزایای معلمینی که بخشی از ساعات موظفشان در این مدارس به تدریس اشتغال دارند به نسبت حضورشان، در هزینه پرسنلی مدرسه محاسبه می‌شود.

- در صورت ارتقاء شاخص‌های ارزیابی کیفیت عملکرد مدرسه، آن بخش از اعتبارات پرسنلی مدرسه که صرفه‌جویی شود برای پیشبرد امور آموزشی و پرورشی مدرسه به شرح زیر هزینه خواهد شد.

- پنجاه درصد از اعتبارات پرسنلی صرفه‌جویی شده به صورت کمک به حساب مدرسه واریز می‌گردد تا در راستای افزایش کیفیت خدمات آموزشی و تربیتی مدرسه هزینه شود.

- پنجاه درصد از اعتبارات پرسنلی صرفه‌جویی شده، طبق فهرستی که مدیر مدرسه پیشنهاد می‌نماید به عنوان پاداش به مدیر و سایر کارکنان مورد نظر مدیر مدرسه، توسط اداره آموزش پرورش پرداخت می‌گردد.

- اعتبارات پرسنلی مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات اداره آموزش و پرورش منطقه و اعتبارات غیر پرسنلی و پرسنلی صرفه‌جویی شده به صورت متمرکز توسط حوزه ستادی تامین می‌شود.

- مدیریت و هدایت امور مالی این دستو‌رالعمل به عهده معاونت پشتیبانی و امور آموزشی و پرورشی (برنامه‌ها، نظارت فرآیندی و ارزیابی نهایی بر اساس شاخص‌های کیفیت) به عهده معاونین آموزشی و پرورشی وزارتخانه‌ها، استان و منطقه می‌باشد که درچارچوب دستور‌العمی برنامه تعالی مدیریت مدرسه ایفای نقش می‌نمایند.

- کاهش نیروهای اجرایی مدرسه فقط در صورت تضمین حفظ کیفیت اجرای فعالیت‌ها و توجه به ارتقاء شاخص‌های مربوط مجاز می‌باشد.

- کاهش تعداد کلاس‌ها و نیروهای آموزشی و پرورشی فقط با رعایت استاندارد سقف دانش‌آموز در کلاس و دستور‌العمل‌های مربوط و حفظ کیفیت آموزشی و تربیتی میسر است.

- اداره آموزش و پرورش منطقه موظف است نیروهای رسمی که مورد نیاز مدرسه نیستند در سایر مدارس سازماندهی نماید.

- میزان استفاده از ساعات حق‌التدریس نیروهای رسمی در چارچوب دستور‌العمل ساماندهی نیروی انسانی و سایر سیاست‌های آموزش و پرورش و حفظ کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی امکان‌پذیر است.

- محوریت اصلی این طرح بر نظارت و ارتقاء کیفی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی استوار است. لذا ضروری است با توجه به مفاد برنامه تعالی مدیریت مدرسه و ساز و کارهای طرح مذکور، اقدامات لازم برای راهنمایی مدیران و نظارت بر برنامه‌ها و فرآیند فعالیت‌ها و ارزیابی نتایج حاصل، به عمل آید.

- به منظور برآورد دقیق هزینه تمام شده فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس مجری طرح و انجام بودجه‌ریزی عملیاتی در سال‌های آتی، استقرار سامانه حسابداری مدارس و ثبت کلیه عملیات مالی (درآمدها و هزینه‌ها) در آن سامانه، برای مدارس مجری طرح الزامی می‌باشد.

- هزینه فعالیت‌های مقدماتی برای اجرای «برنامه تعالی مدیریت مدارس» در مدارس مجری طرح سرانه‌ای کردن بودجه، از محل اعتبارات آن برنامه تامین می‌گردد.

- مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور مالی برای اجرای این طرح در ستاد به عهده دفتر بودجه و در استان، به عهده کارشناس مسئول بودجه‌ی استان می‌باشد.

نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: