در نواحی بین ۵۰ تا ۵۳ هزار دلار در هفته‌های آتی کماکان اگر بیت‌کوین به این نواحی نزدیک شود مشکلی در روند ایجاد نخواهد شد.

در کوتاه مدت‌ هم اگر بیت‌کوین به قیمت‌های بالاتر از ۶۰ هزار دلار برسد می‌توان به شکست روند نزولی کوتاه مدت اخیر اطمینان بیشتری داشت و در این‌ صورت، می‌شود انتظار داشت قیمت بیت‌کوین به سمت حدود ۷۴ هزار دلار حرکت کند.