درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟ - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۲۳۰۸۶۰
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۸ درصد آن ناشی از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بوده است.
درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟به گزارش صبحانه،یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، درآمدهای عملیاتی این شرکت هاست.

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۷، مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال مذکور بالغ بر ۲۷۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان بوده که بیش از ۹۹ درصد آن درآمدهای ناشی از فروش خالص بوده است.

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

همچنین مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت های فرعی و وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ بیش از ۲۹۰ هزار و ۲۷ میلیارد تومان بوده که حدود ۹۸ درصد آن ناشی از فروش خالص بوده است.

گفتنی است درآمدهای عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل، بیش از ۲ برابر شده است.

*جزئیات فروش خالص شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های فرعی این شرکت


براساس این گزارش، جزئیات درآمدهای ناشی از فروش خالص شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت در سال ۹۷ در جدول زیر آمده است:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

همانطور که در جدول فوق مشخص است، حدود ۹۸.۵ درصد درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ناشی از فروش خالص، بخاطر فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بوده است.

* جزئیات فروش داخلی نفت و میعانات گازی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های فرعی


براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت در سال ۹۷ در جدول زیر آمده است:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

همانطور که در جدول فوق مشخص است، درآمد ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی به شرکت های پالایش نفت آبادان و پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند صرفا جزو درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت اصلی) در سال ۹۷ قرار دارند و همین موضوع، دلیل افزایش ۸۴ هزار میلیارد تومانی درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با درآمدهای شرکت های فرعی این شرکت از این محل است.

* جزئیات فروش داخلی فرآورده ها شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های فرعی

براساس این گزارش، جزئیات درآمدهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷ از محل فروش داخلی فرآورده های اصلی و ویژه در جدول زیر آمده است:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

جزئیات درآمدهای شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۹۷  از محل فروش داخلی فرآورده های اصلی و ویژه در جدول زیر آمده است:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

همانطور که در جداول فوق مشخص است، مجموع درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت از محل فروش داخلی ۵ فرآورده اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در سال ۹۷ بالغ بر ۷۱ هزار و ۴۰ میلیارد تومان بوده است. حدود ۴۸ درصد از این درآمدها، ناشی از فروش بنزین بوده است.

براساس جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ (تبصره هدفمندی) قرار بود ۵۷ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش داخلی ۵ فرآورده اصلی به سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز شود.

گفتنی است ضریب تبدیل گاز مایع از کیلو به لیتر و برعکس ۰.۵۵۶ است.

* جزئیات فروش صادراتی فرآورده‌ها شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های فرعی

براساس این گزارش، جزئیات درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت در سال ۹۷ از محل فروش صادراتی فرآورده های اصلی و ویژه در جدول زیر آمده است:

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟

همانطور که در جداول فوق مشخص است، حدود ۸۸ درصد از درآمد شرکت های فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش صادراتی فرآورده های اصلی و ویژه در سال ۹۷، از محل صادرات ۱۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومانی نفت کوره و حدود ۱۰ درصد از این رقم هم از محل صادرات ۲ هزار و ۳۱ میلیارد تومانی نفت گاز بوده است.

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جزئیات فروش از محل واردات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین شرکت های فرعی این شرکت در سال ۹۷ در جدول زیر آمده است:/فارس

درآمد فروش فرآورده‌های نفتی چقدر بود؟
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: