جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول - صبحانه آنلاین | Sobhanehonline.com
کد خبر: ۱۸۹۱۲۱
تاریخ انتشار: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، مجموع منابع هدفمندی یارانه ها در این سال حدود ۵۲ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان و مجموع مصارف هدفمندی یارانه ها در این سال حدود ۵۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش صبحانه،براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ که اخیرا دیوان محاسبات منتشر کرده است، مجموع منابع اجرای تبصره ۱۴ این قانون که مرتبط با هدفمندی یارانه هاست، ۵۲ هزار و ۲۰۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۳۶ هزار تومان در سال مذکور بوده است.

*تصویر کلی از منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶

براساس این گزارش، موجودی اول دوره برابر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون و ۴۰۱ هزار تومان بوده است. مجموع منابع واریزی در اجرای ماده (۱) قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۶ توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر برابر ۳۶ هزار و ۸۴۲ میلیارد و ۶۳ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان بوده است. همچنین مجموع منابع واریزی در اجرای ماده (۳) قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۶ توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۲۷ هزار تومان بوده است.

از سوی دیگر، مجموع مبالغ واریزی از محل ردیف های یارانه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برابر ۱۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان بوده است.

با توجه به اعداد فوق، مجموع منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۶ بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان بوده است.

از سوی دیگر، مجموع مطالبات سنواتی وصول شده سازمان هدفمندی یارانه ها از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۹۶ برابر هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان بوده است.

بر همین اساس، مجموع منابع در دسترس برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۹۶ برابر ۵۲ هزار و ۲۰۴ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۳۶ میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، مجموع مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ بالغ بر ۵۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بوده است. همچنین مانده آخر دوره برابر ۷۲ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان بوده است.

*جزئیات منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶

براساس گزارش دیوان محاسبات، جزئیات مبالغ واریزی در اجرای مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندسازی یارانه ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال ۹۶ عبارتست از:

جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول

براساس این گزارش، جزئیات مبالغ واریزی در اجرای مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندسازی یارانه ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین مبالغ پرداختی توسط این شرکت ها بابت مطالبات سنواتی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از آنها، در ماه های سال ۹۶ به تفکیک در جدول زیر آمده است:

جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول

عملکرد منابع حاصل از اصلاح قیمت گاز طبیعی، برق مصرفی و آب فروخته شده در سال ۹۶ با توجه به مبالغ پرداختی بابت مطالبات سنواتی عبارتست از:

جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول

*جزئیات مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶

براساس گزارش دیوان محاسبات، ۴۶ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها (موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ و اصلاحیه های آن)، ۸۵۹ میلیارد و ۴۵۴ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان بابت سلامت (موضوع ماده ۶ آیین نامه مذکور) و نهایتا ۹۲۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان بابت حمایت از تولید و اشتغال (موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ و اصلاحیه های آن) پرداخت شده است.

با توجه به اعداد فوق، مجموع مبلغ پرداختی مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ و اصلاحیه های آن، بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان بوده است.

علاوه بر این، دولت ۳ هزار میلیارد تومان بابت تامین مواد اولیه قیر موضوع بند «ه» تبصره (۱) قانون بودجه ۹۶ و ۹۷۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان بابت پنج درصد بند «د» تبصره (۱) قانون بودجه ۹۶ از این محل پرداخت کرده است.

در نتیجه، مجموع مصارف هدفمندی یارانه ها در سال ۹۶ برابر ۵۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بوده است./فارس

جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول

جزئیات مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۶ +جدول
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر: