برچسب ها - آمار جهانی
 
برچسب: آمار جهانی
کد خبر: ۲۲۵۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۶


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۴ میلیون و ۶۳ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۵۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


طبق آمار جهانی از هر ۱۰ نفری بستری یک نفر... مردم گفت متاسفانه هر ۰ ۱ افزایش سفر آمار ابتلا...
کد خبر: ۲۲۵۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۳میلیون و ۸۱۲ هزار نفر...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۵۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۳میلیون و ۵۸۶ هزار نفر...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۵۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۳ میلیون و ۱۲۰ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۵۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


طبق آخرین آمار جهانی کرونا ۲۲ میلیون و ۵۸۲ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۲ میلیون و ۳۰۹ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۲ میلیون و ۵۰ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸


طبق آخرین آمار جهانی کرونا تاکنون ۲۱ میلیون و ۸۲۶...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۰ میلیون و ۸۱۰ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۰میلیون و ۵۲۵هزار نفر به...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


که با محدوده سنی سازمان بهداشت جهانی who از نوجوانی... تغییرات بیولوژیکی به عنوان مثال بلوغ که نسبتاً جهانی است... قابل تشخیص است همچنین براساس آمار جهانی از هر ۱۰...
کد خبر: ۲۲۴۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۲۰ میلیون و ۲۵۷ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


طبق آخرین آمار جهانی تعداد مبتلایان در جهان از ۲۰...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار...
به گزارش صبحانه بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی...
کد خبر: ۲۲۴۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۱۸ میلیون و ۹۷۹ هزار...
به گزارش صبحانه براساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی "worldometer"...
کد خبر: ۲۲۳۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۱۸ میلیون و ۴۴۶ هزار...
به گزارش صبحانه براساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی "worldometer"...
کد خبر: ۲۲۳۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۱۸ میلیون و ۲۳۶ هزار...
به گزارش صبحانه براساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی "worldometer"...
کد خبر: ۲۲۳۶۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳