برچسب ها - دلالان
 
برچسب: دلالان
آن را انجام دهند تا امکان هیچگونه سوءاستفاده برای دلالان...
کد خبر: ۲۲۶۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


حالی است که حضور بی سابقه دلالان نیز در بازار...
کد خبر: ۲۲۶۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


توان انگشت اتهام را به سمت دلالان نشانه رفت و...
کد خبر: ۲۲۶۷۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


دلالان در حالی به عنوان اصلی ترین عامل افزایش قیمت...
شود در این میان دلالان از این فضای بدون نظارت... منتفع واقعی خودروسازی در ایران دلالان و واسطه ها هستند... و حذف دلالان و واسطه ها در کوتاه مدت می...
کد خبر: ۲۲۶۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


سوء استفاده پیدا می کنند و ورود دلالان به بازار...
کد خبر: ۲۲۶۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


بیشتر از مردم دلالان خرد در بازار حضور داشتند که... کنند که میزان خرید و فروش این دلالان به اندازه...
کد خبر: ۲۲۶۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


برخی از دلالان و واسطه ها و حتی نمایندگی های...
کد خبر: ۲۲۶۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


دلالان و افراد عادی سعی کنند از سودی که بین... ساعت ۱۱ صبح دلالان حضور فعالی در بازار داشتند و...
کد خبر: ۲۲۶۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


سفته بازی و سوداگرانه ای که دلالان بر مبنای آن...
کد خبر: ۲۲۶۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


دلالان گران تر بفروشند در بازار خودرو هم همین وضعیت... دست دلالان از بازار کوتاه شده و تامین نیازهای ارزی...
کد خبر: ۲۲۶۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود...
کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود /پایگاه اطلاع رسانی...
کد خبر: ۲۲۶۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


کد خبر: ۲۲۶۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را از بازار...
کد خبر: ۲۲۶۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


نظر می رسد بازارساز با این اقدام دست دلالان را...
کد خبر: ۲۲۶۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


یکی از این دلالان فرشته ها وارد معامله شوی تا...
کد خبر: ۲۲۶۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


ارز فشار دلالان بیشتر از بانک مرکزی بوده و با...
کد خبر: ۲۲۶۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


عاملی شده تا دلالان و واسطه گران به اقدامات خود...
کد خبر: ۲۲۶۲۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


بین سفته بازان و دلالان ارز به این دلیل در...
کد خبر: ۲۲۶۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


به میان آمد تا به خیال وزارت صمت دلالان و...
کد خبر: ۲۲۶۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


کننده و تولیدکننده حمایت کنیم یا دلالان نیک بین با...
کد خبر: ۲۲۶۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶