برچسب ها - عوارض
 
برچسب: عوارض
که عوارض زیانبار آن را می توانیم در روزهای آتی...
کد خبر: ۲۳۷۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


و اجتماعی شهروندان پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی... بخش ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات... فرایندهای دریافت وجوه و عوارض قانونی خود را به گونه...
کد خبر: ۲۳۷۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


شده و عوارض آن هم برای همگان آشکار نشده است... قالب حیوان آزمایشگاهی بوده و چنانچه عوارضی در پی داشته... عوارض هیچ یک از این واکسن ها تا کنون آشکار... نشده است همچنین تزریق واکسن هایی که تاکنون عوارض خود...
کد خبر: ۲۳۷۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴


عوارض جانبی زیاد و در برخی موارد تاثیر کم سودمند...
کد خبر: ۲۳۷۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


که گزارشی از عوارض آن ارائه نشده است هر مرجع...
کد خبر: ۲۳۷۳۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


و مشخص شدن عوارض دارو یکسال دیگه طول میکشه تا...
کد خبر: ۲۳۷۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


هایی مثل دستمزد عوارض شهرداری نظام مهندسی و بیمه کارگران...
کد خبر: ۲۳۷۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


فاز انسانی رسیدند عوارض واکسن را کسی حاضر نیست بپذیرد...
کد خبر: ۲۳۷۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


از آنها حدود ۱۱ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۵۶... نام متقاضیان پرداخت حقوق و عوارض دولتی دریافت مجوز فعالیت...
کد خبر: ۲۳۷۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


هم هیچ گزارشی از عوارض در میان آنان اعلام نشده...
کد خبر: ۲۳۷۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


از سوی دیگر عوارض خروج از کشور برای بهسازی روستاهای...
کد خبر: ۲۳۷۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


طیور را متوقف کرد و پس از آن عوارض زیادی...
کد خبر: ۲۳۷۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


عوارض در سانحه تصادف که ساختگی است و یا با...
کد خبر: ۲۳۷۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


اساس گزارش هایی که در سامانه فدرال گزارش عوارض جانبی... مدرنا جان باخته اند و صد ها نفر دچار عوارض...
کد خبر: ۲۳۷۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


اینگونه عوارض ورود هم نمی دهند کشور ما صنعت خودروسازی...
کد خبر: ۲۳۶۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷


استفاده عموم صادر نموده علی رغم برخی عوارض جانبی ولی... معرض برخی عوارض غیرمترقبه که ای بسا شدید و یا... شدید غیرقابل تدارک بر احتمال عوارض شدید جانبی استفاده از... خطر جانی و یا احتمال عوارض شدید غیرقابل تدارک داشته...
کد خبر: ۲۳۶۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


واگذاری دارایی های سرمایه ای و عوارض ورود کالاهای تجاری... زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود... درصد مربوط به ردیف های عوارض ورود و خروج کالا... فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


اول بررسی عوارض است که داوطلبانی که تزریق بر روی... آنها انجام شده خوشبختانه عوارض مشخصی نداشتند و نوبت دوم...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


برای اعتمادسازی و اطمینان از عدم وجود عوارض واکسن خارجی...
کد خبر: ۲۳۶۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


گمرکی و عوارض های سنگین باعث این انتخاب شده است...
کد خبر: ۲۳۶۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۶