برچسب ها - ورشکستگی
 
برچسب: ورشکستگی
با وضعیت نامناسب اقتصادی کشور به سمت ورشکستگی حرکت می...
کد خبر: ۱۳۲۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


مرغداران باشد چرا که درغیر اینصورت ورشکستگی تمامی مرغداران قطعی...
کد خبر: ۱۳۲۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۵


ها و شرکتهایی داریم که در معرض ورشکستگی قرار دارند...
کد خبر: ۱۳۱۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبرو می کند... ورشکستگی کشانده است نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه...
کد خبر: ۱۳۱۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داد وی افزود هزینه...
کد خبر: ۱۳۱۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


اعمال نظارت احتمال ورشکستگی در صورت سخت گیری نهاد ناظر...
کد خبر: ۱۳۱۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


تاثیر قرار داد و منجر به ورشکستگی کشتیرانی هانجین کرۀ...
کد خبر: ۱۳۱۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


میلیونی دوره قبل به کاهش شدید حجم ساخت و ورشکستگی...
کد خبر: ۱۳۱۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱


ورشکستگی در دوران تحریم ها به مرحله سود آوری در...
کد خبر: ۱۳۱۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


است ورشکستگی انبوه سازان ضربات سختی به اقتصاد کشور تحمیل... ورشکسته ساخته است وی افزود فراتر از ورشکستگی اشاره شده...
کد خبر: ۱۳۱۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک...
کد خبر: ۱۳۱۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۹


قوانین تسویه انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری قوانین مربوط به...
کد خبر: ۱۳۱۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۹


فراموش نکنیم در پایان دولت دهم خودروسازی به مرز ورشکستگی...
کد خبر: ۱۳۰۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷


شناسی شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون اتاق تهران به ارزیابی...
کد خبر: ۱۳۰۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ورشکستگی و کمبود نقدینگی انتظار عمومی بر آن است که...
کد خبر: ۱۳۰۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


و ناخواسته ایران خودرو را با خطر ورشکستگی رو برو...
کد خبر: ۱۳۰۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ناجی این شرکت از ورشکستگی حتمی یاد کرد و گفت...
کد خبر: ۱۳۰۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ورشکستگی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است ...
خرید مردم کمبود نقدینگی و در نهایت ورشکستگی بسیاری از... به تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولید فعال در... تولید کفش در کشور با ورشکستگی و کاهش ظرفیت های...
کد خبر: ۱۳۰۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


توافقات انجام شده قرار است اتاق مشهد موضوع ورشکستگی و...
کد خبر: ۱۳۰۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


بین بانک ها جابجا شود ممکن است علاوه بر ورشکستگی...
کد خبر: ۱۳۰۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴