برچسب ها - نقدینگی
 
برچسب: نقدینگی
تن خرما در استان بوشهر گفت کمبود نقدینگی ضعف صنایع... حجم نقدینگی بسیار بالاست ولی به جای این که به...
کد خبر: ۲۴۲۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


از سوی کارخانه ها به سبب تامین نقدینگی وجود ندارد...
کد خبر: ۲۴۲۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


تزریق نقدینگی بود و باید دید این روند ادامه دارد... کارشناس بازار سرمایه درباره خبر تزریق نقدینگی به بازار توضیح...
کد خبر: ۲۴۲۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


فضا با هدف جذب نقدینگی سبت به افزایش سود سپرده...
کد خبر: ۲۴۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


نقدینگی که مثل اکسیژن است برای این بازار انجام گیرد...
کد خبر: ۲۴۲۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


در این زمینه می تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه...
کد خبر: ۲۴۲۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


دو سال گذشته شاهد رشد نقدینگی چشم انداز تورمی شدید...
کد خبر: ۲۴۲۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


برای خرید و تزریق نقدینگی نیز در زمانی افزایش می...
کد خبر: ۲۴۲۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


شایانی نماید و به این ترتیب تأمین نقدینگی در محیط...
محل جلوگیری کند قانون جدید چک به تأمین نقدینگی بنگاه... که اجرای قانون جدید چک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی... انجام دهد و به این ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد...
کد خبر: ۲۴۲۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


تولید نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد بحث توزیع قدرت خرید...
کد خبر: ۲۴۲۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


دامنه نوسان کنونی شرایط را سخت کرده ولی نبود نقدینگی... نیست که ظرف ۲۴ ساعت این نقدینگی تزریق شود این... و دلار بی اهمیت است و از کمبود نقدینگی و... این که باید منتظر بود تا ببینیم تزریق نقدینگی بر...
کد خبر: ۲۴۲۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


قیمت گذاری های سال1400 و نیز کمبود نقدینگی موردنیاز واحدهای...
کد خبر: ۲۴۲۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


بانک مرکزی با تزریق ۴ ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی...
بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی... موضع پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی بود... میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴... مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی عملیات بازار...
کد خبر: ۲۴۲۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


زدایی افزود در جلسه امروز برای کمک به نقدینگی صاحبان...
کد خبر: ۲۴۲۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


تومان به نفع جمع آوری نقدینگی است چون خالص فروش... آوری نقدینگی است بنابراین از این طریق تزریق انجام نمی... نقدینگی تغییر می کرد ...
کد خبر: ۲۴۲۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


منفی ورود حجم بالای نقدینگی به این بازار ایجاد شده... است در مرحله بعد این نقدینگی سرگردان و افسار گسیخته...
کد خبر: ۲۴۲۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


تا بازار آرام شود اما در مقابل حجم نقدینگی افسارگسیخته... تشریح کرد در اوایل دولت حجم نقدینگی ۴۵ هزار میلیارد... تومان رسیده است یعنی حجم نقدینگی ۸ برابر شده است... قیمت بانک مرکزی است که حجم نقدینگی را افزایش داده...
کد خبر: ۲۴۲۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


پول ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با...
رشد نقدینگی با رشد اقتصادی دانست و گفت مسئله اصلی... در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است... منابع بانکی را به عنوان دو عامل رشد نقدینگی عنوان... می گذارد بازتاب آن هم در حوزه نقدینگی نمایان می...
کد خبر: ۲۴۲۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


از رشد نقدینگی و تورم زایی در کشور است وی...
کد خبر: ۲۴۲۱۷۲   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


خصوص در مورد رشد نقدینگی و تورم فزاینده را مدنظر...
کد خبر: ۲۴۲۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳