برچسب ها - نقد و بررسی گوشی iPhone 6 p
 
برچسب: نقد و بررسی گوشی iPhone 6 p
اپلی که تا چند سال پیش بر این باpan style="color:#991515">وpan>ر بpan style="color:#991515">وpan>د... که کسی حاضر به خرید گpan style="color:#991515">وpan>شی با اندازه ی بزرگ... نمی باشد pan style="color:#991515">وpan> دائم رقیب همیشگی اش یعنی سامسpan style="color:#991515">وpan>نگ را... مpan style="color:#991515">وpan>رد سخره قرار می داد اکنpan style="color:#991515">وpan>ن pan style="color:#991515">وpan> در سال 2014...
به گزارش صبحانه در حقیقت شرکت آمریکایی اپل با تpan style="color:#991515">وpan>لید... pan style="color:#991515">6pan> پلاس تpan style="color:#991515">وpan>انست آمار pan style="color:#991515">وpan> ارقام مربpan style="color:#991515">وpan>ط به گpan style="color:#991515">وpan>شی های... ساخت خpan style="color:#991515">وpan>د را تا حد زیادی تغییر دهد رکpan style="color:#991515">وpan>ردهای فراpan style="color:#991515">وpan>انی... را جابجا کند pan style="color:#991515">وpan> در نهایت تpan style="color:#991515">وpan>انست مpan style="color:#991515">وpan>فقیت های فpan style="color:#991515">وpan>ق...
کد خبر: ۴۳۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱