برچسب ها - ممنوعیت استخدام رسمی
 
برچسب: ممنوعیت استخدام رسمی
صبحانه گزارش می دهد/
زمینه تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی به وجود امده... استخدامی کشور این ابهام تا حدی برطرف شده است ...
در نهایت به استخدام رسمی آنها منجر می شود اما... مرحله مهم در این میان استخدام پیمانی کارمندان است که... عمدتا مقدمه استخدام رسمی محسوب شده و از جمله مراحل... و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به...
کد خبر: ۱۴۰۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲