برچسب ها - مقررات
 
برچسب: مقررات
برخی ها گفتند وزارت اقتصاد متولی هیئت مقررات زدایی و... باره باید بگویم هم هیئت مقررات زدایی خوب کار کرده...
کد خبر: ۲۰۶۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


استفاده کنند او بیان کرد از نظر قوانین و مقررات...
کد خبر: ۲۰۶۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


و مقررات ملی ساختمان و ضوابط و معیارهای طرح تفصیلی...
کد خبر: ۲۰۶۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


شده آمده است تمامی قوانین و مقررات مصوب ابلاغی مجلس...
کد خبر: ۲۰۶۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


در خصوص شایعه آزادی بابک زنجانی گفت طبق مقررات و...
کد خبر: ۲۰۶۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


نجفی به زندان بازگشت گفت برابر ضوابط و مقررات قانونی...
کد خبر: ۲۰۶۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


مقررات بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه...
کد خبر: ۲۰۶۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


اگر در چارچوب قوانین و مقررات باشد و ما بپذیریم...
کد خبر: ۲۰۶۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


عدم اطلاع از قوانین و مقررات اعتماد بى دلیل و...
کد خبر: ۲۰۶۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


مقررات مشکلی وجود ندارد امّا در حوزه اجرا هنگام مواجهه... و برخی مشکلات باقی مانده دیگر نیاز به مقررات زدایی...
کد خبر: ۲۰۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در... الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی... از سھمیه رزمندگان و ایثارگران با رعایت قوانین و مقررات...
کد خبر: ۲۰۶۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


و برابر ضوابط و مقررات مربوطه به ریاست جمهوری معرفی...
را انتخاب و برابر ضوابط و مقررات مربوطه به ریاست...
کد خبر: ۲۰۶۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش...
کد خبر: ۲۰۶۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "۲" و...
کد خبر: ۲۰۶۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


مقررات قانونی گفت در شرایطی که تقریباً از درآمدهای نفتی...
کد خبر: ۲۰۵۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


های عمومی شامل شرایط عمومی استخدام براساس مقررات استخدامی مورد... ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط... و راهکارهای پیشنهادی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط...
کد خبر: ۲۰۵۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده...
کد خبر: ۲۰۵۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


اعتباری می شوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون...
کد خبر: ۲۰۵۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


فقط در صورتی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات...
کد خبر: ۲۰۵۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت "2"...
کد خبر: ۲۰۵۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷