برچسب ها - مرز ترس و شجاعت
 
برچسب: مرز ترس و شجاعت
مرز ترس و شجاعت کجاست کدام نقطه است که ترس... است که تا انتهای هیجان می رود و ترس را... پس می زند پول ها را می گیرد و شرط... را می برد می خندد و دیگران غبطه می خورند...
به گزارش صبحانه روزنامه ایران نوشت شجاع ترین همان است... که تا انتهای هیجان می رود و ترس را پس... می زند پول ها را می گیرد و شرط را... می برد می خندد و دیگران غبطه می خورند همیشه...
کد خبر: ۱۱۹۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴