برچسب ها - قرنطینه
 
برچسب: قرنطینه
سوخت که در نخستین روزهای دو ماه قرنطینه ۶۰ درصد...
کد خبر: ۲۱۸۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


ویروس قرار دارند اگر اجازه دهند تدابیر محدودکننده و قرنطینه... و قرنطینه ای کرده اند /تسنیم...
کد خبر: ۲۱۸۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


و بهبود تقاضا در پی رفع تدریجی محدودیتهای قرنطینه صعود...
کد خبر: ۲۱۸۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


رفت اما رفع تدریجی محدودیت های قرنطینه رشد قیمت این...
است کاهش محدودیت های قرنطینه بوده و همه خوش بینی...
کد خبر: ۲۱۸۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


اعلام و قرنطینه هر مرکز آغاز شد و به همه...
کد خبر: ۲۱۸۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


سرپایی و با استفاده از قرنطینه خانگی و مصرف داروهای... بخشهای ایزوله با شرایط خاص قرنطینه بستری شده اند همچنین...
کد خبر: ۲۱۸۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


غربالگری زندانیان در بیماری کرونا و همچنین قرنطینه زندانیان جدیدالورود...
کد خبر: ۲۱۸۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


تدابیر امنیت زیستی از جمله قرنطینه مزارع برای مقابله با...
کد خبر: ۲۱۸۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


استور در دوران قرنطینه ناشی از پاندمی کرونا می پردازد...
در اوج بحران پاندمی کرونا و قرنطینه منتشر شده است...
کد خبر: ۲۱۸۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵


محدودیتهای قرنطینه روند رو به رشدی پیدا کرده و به...
از قرنطینه هستند به شکل مشابه آمریکا بهبود پیدا کند... برای مدت طولانی پایین خواهد ماند زیرا ادامه قرنطینه و... خروج تدریجی از قرنطینه ادامه دهند میزان افت مصرف جهانی... به شرط این که دور دوم قرنطینه اعمال نشود و...
کد خبر: ۲۱۸۲۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴


نظارت مستمر کارشناسان مرکز بهداشت در قرنطینه خانگی و ۱۴۱...
کد خبر: ۲۱۸۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


بیمار با نظارت مستمر کارشناسان مرکز بهداشت در قرنطینه خانگی...
کد خبر: ۲۱۸۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


کنیم یعنی کسانی که مبتلا هستند در قرنطینه خانگی و...
کد خبر: ۲۱۸۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


اوج قرنطینه کرونا در آوریل به سوی عرضه کمتر در...
کد خبر: ۲۱۸۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


وجود دارد و صحبتها درباره کاهش محدودیتهای قرنطینه و رشد...
کد خبر: ۲۱۸۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


از طرفی ویروس کرونا و قرنطینه نیز در کاهش تقاضا...
کد خبر: ۲۱۸۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


جدیدی که می توان در قرنطینه انجام داد نیز افزایش...
کد خبر: ۲۱۷۹۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


نفر ۱۵۱ نفر قرنطینه خانگی ۶۳ نفر بستری دزفول ۴۶... نفر ۳۱ نفر قرنطینه خانگی ۱۵ نفر بستری شوشتر ۲۴... نفر ۲۴ نفر قرنطینه خانگی شوش ۲۷ نفر ۲۷ نفر... قرنطینه خانگی اندیمشک ۵ نفر ۵ نفر قرنطینه خانگی ایذه...
کد خبر: ۲۱۷۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


14 روز خود را قرنطینه کرده و از منزل خارج...
کد خبر: ۲۱۷۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


و با تعهد خودشان ۱۴ روز در قرنطینه می مانند...
کد خبر: ۲۱۷۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰