برچسب ها - صکوک
 
برچسب: صکوک
بازار اولیه اوراق بهادار اعم از سهام و صکوک برای... از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک اوراق...
کد خبر: ۲۱۹۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره اموال...
کد خبر: ۲۱۸۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره اموال...
کد خبر: ۲۱۸۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


عرضه عمومی صکوک رهنی بانک عامل بخش مسکن را به...
کد خبر: ۲۱۸۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


لبنیات و بستنی دومینو از طریق صکوک اجاره به شرط...
کد خبر: ۲۱۸۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۶


و انتشار اوراق بدهی یا صکوک محقق می شود او...
کد خبر: ۲۱۲۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


تصریح کرد بر این اساس برای صکوک و اسناد خزانه...
کد خبر: ۲۱۱۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


اجاره سهام صکوک استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت...
کد خبر: ۲۱۱۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


تامین مالی در ایران بیشتر روی اوراق همچون صکوک استوار...
کد خبر: ۲۱۱۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱


همچنین ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک اجاره مرابحه وکالت اوراق...
کد خبر: ۲۱۱۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


در لایحه بودجه سالیانه انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش...
کد خبر: ۲۱۱۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت اکنون صکوک داریم...
کد خبر: ۲۱۱۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


از ابزار صکوک اجازه اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه...
کد خبر: ۲۱۰۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵


میلیارد تومان از طریق صکوک اجاره به عنوان یکی از...
کد خبر: ۲۰۸۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک...
کد خبر: ۲۰۷۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال... دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت...
کد خبر: ۲۰۷۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال... دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی های مبنای صکوک وکالت...
کد خبر: ۲۰۷۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


و احتمال فروش ۸ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره...
کد خبر: ۲۰۷۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


می توان از طریق سازوکارهایی همچون عرضه صکوک شرکت نفت...
کد خبر: ۲۰۴۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


ثابت امین یکم فردا امین یکم صکوک اجاره خلیج فارس...
کد خبر: ۲۰۴۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸