برچسب ها - سوداگری
 
برچسب: سوداگری
بستری فراهم می شود برای سوداگری در بازار خودرو و... خودروساز دست به سوداگری زده و بازار را تحریک کنند...
کد خبر: ۲۲۷۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


آزاد باعث این سوداگری در بازار و به وجود آمدن...
کد خبر: ۲۲۷۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


با دستور رئیس جمهور
ساختمانی به خصوص در شش ماه گذشته گرفتار سوداگری و...
کد خبر: ۲۲۷۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


قیمت کارخانه و بازار موجب خواهد شد تا سوداگری از...
کد خبر: ۲۲۶۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


و کشاورزی به دلالی و سوداگری در زمین و مسکن...
کد خبر: ۲۲۶۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


خالی مقابله با سوداگری در عرصه مسکن و تبدیل مسکن...
کد خبر: ۲۲۶۳۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


اینکه این سرمایه نبایستی در سوداگری قرار گیرد و تلاش...
کد خبر: ۲۲۶۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


قابل حل است که فعالیت های اقتصادی از سوداگری و...
کد خبر: ۲۲۶۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


تاثیر فضای سوداگری وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند...
کد خبر: ۲۲۶۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


خواهیم کرد سوداگری حقوقی در بورس بهروز شهدایی کارشناس بازار... بورس طبیعی نیست و از طرف حقوقی ها سوداگری جدی... محلی برای سوداگری برخی افراد تبدیل شده است او افزود...
کد خبر: ۲۲۵۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


سازنند تنبیه شده و مجبور به خروج از سوداگری مسکن...
کد خبر: ۲۲۵۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


داری در بازار مسکن ریسک سرمایه داری و سوداگری در...
کد خبر: ۲۲۵۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


بخورد یک فاز آن مالیات بر سوداگری است فاز دیگر...
کد خبر: ۲۲۵۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۳


ایران کاهش سوداگری ها و سفته بازی ها از جمله...
خیابانی تقاضای سفته بازی و سوداگری از بازار فولاد در...
کد خبر: ۲۲۴۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱


بازار شیوع کرونا باعث نشده سوداگری این تجارت بی رونق...
کد خبر: ۲۲۴۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰


خالی این است که برخی ها با هدف سوداگری نتوانند...
کد خبر: ۲۲۳۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


سوداگری است به گفته مرادی این محدودیت ها شامل محدودیت...
کد خبر: ۲۲۳۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری در...
کد خبر: ۲۲۳۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


خالی نیز گفت سیاست بر این است که سوداگری کاهش...
کد خبر: ۲۲۳۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۳


با سوداگری وجود ندارد زیرا تخلف کنندگان خود جزئی از...
کد خبر: ۲۲۳۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲