برچسب ها - سند
 
برچسب: سند
۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم... رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز...
کد خبر: ۱۶۱۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵


۹ تهیه سند ملی آب از بعد امنیت ملی و...
کد خبر: ۱۶۱۷۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


و مصرفی که آب مصرف می کند و تهیه سند...
کد خبر: ۱۶۱۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


پرورش مبتنی بر سند تحول استفاده کنیم به گزارش ایسنا... مانند سند کاهش استرس نیز باید ادامه پیدا کند وی...
کد خبر: ۱۶۱۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


صبحانه گزارش می دهد/
کد خبر: ۱۶۱۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


طبق این ماده زمین های بی سند در بافت فرسوده... ثبت سند دار می شوند این ماده تا کنون اجرا...
کد خبر: ۱۶۱۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


کد خبر: ۱۶۱۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۳


یوسف پیشنهاد داد تا ۳ دانگ از سند باغ را...
کد خبر: ۱۶۱۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


رسانه ای اوج به سند جعلی منتشر شده درباره دستمزد...
کد خبر: ۱۶۱۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


با به تصویب رسیدن طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو؛
تحقق اهداف ایران در افق 1404 و منطبق با سند... رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز...
کد خبر: ۱۶۱۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


کد خبر: ۱۶۱۵۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


کد خبر: ۱۶۱۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


بفرستید < #4415yhk#> بعد آن را سند کنید ولی مشاهده...
کد خبر: ۱۶۱۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


صبحانه گزارش می دهد/
کد خبر: ۱۶۱۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


روند با سند ناچار به پرداخت شوند تصمیم جدید وزارت...
کد خبر: ۱۶۱۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱


مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد
سند راهبردی افتا باز می گردد در سال ۱۳۸۲ شورای... ملزم به تدوین این سند برای کشور شد سند تدوین... از تصویب و ابلاغ سند راهبردی افتا توسط هیات وزیران... های اجرایی و نیز به عنوان دبیرخانه سند در سال...
کد خبر: ۱۶۱۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


صبحانه گزارش می دهد/
کد خبر: ۱۶۱۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


آمده و به نظر می رسد این بار نیز سندی... با افق ۲۰۳۰ همچون سند مورد تایید دولت در حوزه...
کد خبر: ۱۶۱۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹


کد خبر: ۱۶۱۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸


صبحانه گزارش می دهد/
کد خبر: ۱۶۱۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸