برچسب ها - دولتی
 
برچسب: دولتی
وجود دارد وی ادامه داد اقتصاد کشور دولتی است و... بعضی از مدیران دولتی دستی در اداره اقتصاد دارند اغلب...
کد خبر: ۱۵۲۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


در سوی دیگر با واکنش هایی از سوی مقامات دولتی... همراه می شود هیچ گاه نیست که یک مقام دولتی...
کد خبر: ۱۵۲۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


حضور معاون اول رییس جمهور و روسای بانکهای دولتی کشور...
کد خبر: ۱۵۱۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


دولتی فاقد معاینه فنی از تردد ماشین های دودزا در... موسسات غیر دولتی مهدکودک ها با اعلام فرمانداری از طریق...
کد خبر: ۱۵۱۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


دیگر با واکنش هایی از سوی مقامات دولتی همراه می... شود هیچ گاه نیست که یک مقام دولتی به انتقادات...
کد خبر: ۱۵۱۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


دومین تولیدکننده بزرگ نفت بازار هستند و دولتی بسیار پایدار...
کد خبر: ۱۵۱۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


تغییرات کدپستی را به سازمان ها و دستگاه های دولتی...
کد خبر: ۱۵۱۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


دولتی بیشتر منجر به عدم کارایی خودروسازان شده است گفت...
وجود مشکلات مدیریت و مالکیت دولتی در شرکت های خودروساز...
کد خبر: ۱۵۱۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


اتهام جعل عنوان مشاغل علمی ارگان های دولتی و ادعای...
کد خبر: ۱۵۱۹۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


می گوید در دوره ای که کارخانه دولتی بود حساب...
کد خبر: ۱۵۱۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


خودروسازان دولتی ۶۱۰۰ دستگاه خودرو در این مدت وارد کشور...
کد خبر: ۱۵۱۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


که از سال ۱۹۹۴ به عنوان عالی ترین مقام دولتی...
کد خبر: ۱۵۱۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


در یک گزارش رسمی بررسی شد؛
اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به تناسب مأموریت های... قابل استنتاج نیست و از مداخلات کامل دولتی و اجبار...
کد خبر: ۱۵۱۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


شکاف بین ارز دولتی و ارزش بازار تا ۱۵۰۰ تومان...
کد خبر: ۱۵۱۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


مدیرعامل سابق این بانک دولتی در طراحی معاملات مرتبط با...
کد خبر: ۱۵۱۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


کمک مردمی و چه دولتی باید تحویل این نیروها می...
کد خبر: ۱۵۱۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


موضوع فاینانس اگر از طریق بانک های دولتی تأمین نشد...
کد خبر: ۱۵۱۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


برای دولتی است که حساب ویژه ای روی جیب مردم...
کد خبر: ۱۵۱۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


بازرگانی دولتی ایران - در این باره گفته بود برای...
کد خبر: ۱۵۱۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


این روند شرکت بازرگانی دولتی ایران به این موضوع وارد...
کد خبر: ۱۵۱۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲