برچسب ها - تورم
 
برچسب: تورم
تورم در ماه های اخیر بحث افزایش نرخ سود بانکی...
کد خبر: ۱۷۳۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


بانک ها و به دنبال افزایش تورم محسوب می شود...
کد خبر: ۱۷۳۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٧ به...
یافته است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه... درصد افزایش یافته است نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به... ٧ درصد می باشد افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور... درصد افزایش داشته است افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


به گزارش صبحانه باتوجه به روند افزایشی نرخ تورم در...
کد خبر: ۱۷۳۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


اینکه انتظار افزایش تورم وجود دارد طبیعتاً عده ای دنبال...
کد خبر: ۱۷۳۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


در ۵ماهه امسال رخ داد؛
باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم... پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز...
کد خبر: ۱۷۳۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


با جدیت دنبال می کنیم افزایش ضریب تورم از آسیب... تورم را از آسیب های توسعه صنعت بیمه دانست و...
کد خبر: ۱۷۳۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


شاخص قیمت تورم کالاهای وارداتی ریالی ١٠٠=١٣٩٠ در فصل بهار...
قیمت تورم کالاهای وارداتی ریالی ١٠٠=١٣٩٠ در فصل بهار سال... تورم نقطه به نقطه ٤٥ ٩ درصد و تغییرات چهار... قبل نرخ تورم ٩ ٤ درصد بوده است شاخص قیمت... نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه...
کد خبر: ۱۷۳۴۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد؛
کرد متاسفانه اقتصاد ایران به نرخ افزایشی تورم عادت کرده... بنابراین در چرخه اقتصاد افزایش نرخ تورم موجب ایجاد رکود...
اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد متاسفانه افزایش نرخ تورم در... غول تورم در کشور بیدار شده است وی با بیان...
کد خبر: ۱۷۳۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


واردات صادرات نرخ تورم هزینه سرمایه گذاری جابه جایی فعالیت...
کد خبر: ۱۷۳۳۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


اقتصاد کلان با افزایش نقدینگی و تورم مرتبط است که...
کد خبر: ۱۷۳۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


معقول دانست وی افزود در پایان همان سال تورم 45... به نرخ کمتر از پنج درصدی تورم در آمریکا بهای...
کد خبر: ۱۷۳۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


تورم چنین حجم و ترکیبی از سپرده را در سیستم... بانکی به وجود آورده است حال که نرخ تورم به... نرخ سود متناسب با نرخ تورم انتظاری می تواند افزایش...
کد خبر: ۱۷۳۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در فصل بهار رقم خورد؛
سال قبل تورم نقطه به نقطه ٢٨ ٥ درصد و... دوره مشابه سال قبل نرخ تورم برابر با ١٢ ٢... قبل نرخ تورم برابر با ٦ درصد بوده است برای...
کد خبر: ۱۷۳۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در بهار امسال؛
قبل تورم نقطه به نقطه ٤٥ ٩ درصد و تغییرات... سال قبل نرخ تورم ٩ ٤ درصد بوده است ۲... کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه... فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نرخ تورم...
کد خبر: ۱۷۳۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


تورم کنترل و در آستانه تک رقمی قرار گرفته است...
کد خبر: ۱۷۳۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


مناطق شهری ایران شاخص تورم در مردادماه 1397 به عدد... درصد افزایش داشته است میزان تورم در دوازده ماه منتهی...
کد خبر: ۱۷۳۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


راه پیشقدم بوده اند اما امسال با توجه به تورم...
کد خبر: ۱۷۳۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


شرایط حاکم بر اقتصاد و تورم ناشی از نوسان نرخ...
کد خبر: ۱۷۳۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹


مرکزی به بازار در مقابل تقاضای مردم افزایش تورم و...
کد خبر: ۱۷۳۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸