برچسب ها - تصرف
 
برچسب: تصرف
هایی که در طول سال ها تصرف شده بود رفع... تصرف شد و بیش از 47 هکتار نیز قلع وقمع...
کد خبر: ۱۴۷۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


اختصاصی صبحانه/
از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در...
کد خبر: ۱۴۶۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


مورد تصرف توسط مردم که هنوز از سوی دستگاه قضایی...
کد خبر: ۱۴۶۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


همسایه ها مالکان و متصرفان یک آپارتمان که در کنار... یک نفر عمل فیزیکی برای تصرف قسمتی که مربوط به...
کد خبر: ۱۴۶۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


قانون به تملک تصرف تحت توقیف و یا مدیریت دولت...
کد خبر: ۱۴۵۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف... اساس کل موجودی مسکن کشور شامل واحدهای مسکونی در تصرف...
کد خبر: ۱۴۵۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


مسکونی در تصرف خانوار از 1 14 در سال 1375...
کد خبر: ۱۴۵۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶


دخل و تصرف مطالبات متخصصین بیهوشی است به دنبال این...
کد خبر: ۱۴۳۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳


مرتکبان تصرف عرصه منابع ملی و تخریب محیط زیست احکامی... المسلمین مزارعی می گوید برای مرتکبان تصرف عرصه منابع ملی... کنند به غرس نهال در محدوده مورد تصرف و نگهداری... حکم جالبی چند مورد از متصرفان را طی احکامی محکوم...
کد خبر: ۱۴۲۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


اعتباری فعالیت نمایند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و...
کد خبر: ۱۴۱۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده... های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید...
کد خبر: ۱۴۱۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲


و هر گونه دخل و تصرف توقیف و به حساب...
کد خبر: ۱۴۰۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۹


درصد تورم عمومی است گفت از سال 65 نحوه تصرف...
کد خبر: ۱۴۰۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷


از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به...
کد خبر: ۱۳۹۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱


از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه با شکستن حرز تصرف قهر...
کد خبر: ۱۳۸۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


دخل و تصرف به زیرمجموعه های خود ابلاغ کنند اما...
کد خبر: ۱۳۸۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند اما...
کد خبر: ۱۳۷۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶


خارجی غیرمجاز به کشور و میزان تصرف فرصت های شغلی...
کد خبر: ۱۳۷۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


واهی و گسترده اکثر بازار برنج کشور در تصرف انواع...
کد خبر: ۱۳۷۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴


خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت است بعلاوه این... وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در...
کد خبر: ۱۳۷۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱