برچسب ها - تبدیل پیمانی به رسمی
 
برچسب: تبدیل پیمانی به رسمی
صبحانه گزارش می دهد/
با توجه به اتمام قانون برنامه پنجم توسعه ابهاماتی در... زمینه تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی به وجود امده... استخدامی کشور این ابهام تا حدی برطرف شده است ...
به گزارش صبحانه یکی از دغدغه های مهم کارمندان در... بدو ورود به دستگاههای اجرایی موضوع تبدیل وضعیت است که... در نهایت به استخدام رسمی آنها منجر می شود اما... مرحله مهم در این میان استخدام پیمانی کارمندان است که...
کد خبر: ۱۴۰۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲