برچسب ها - بهبودیافتگان
 
برچسب: بهبودیافتگان
پذیرفته شده و بهبودیافتگان کرونا می توانند با اهدای آن...
تزریق پلاسمای بهبودیافتگان کرونا به مبتلایان به شرط اینکه در... پلاسمای بهبودیافتگان کرونایی سه تا پنج روز نخست ابتلاء به... کردند پیمان عشقی افزود از ابتدای جمع آوری پلاسمای بهبودیافتگان... پلاسمای بهبودیافتگان تزریق شد و نتایج حاصله نیز خوب بود...
کد خبر: ۲۴۱۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۴


کد خبر: ۲۳۹۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


بهبودیافتگان گونه قبلی کرونا ویروس ووهان گفت نظر می رسد...
کد خبر: ۲۳۹۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


به گزارش صبحانه مهران رجبی که خوشبحتانه از بهبودیافتگان کروناست...
کد خبر: ۲۳۸۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و... تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان...
کد خبر: ۲۳۸۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و... تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان...
کد خبر: ۲۳۸۲۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به ۱...
کد خبر: ۲۳۷۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و... تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان...
کد خبر: ۲۳۷۲۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به ۱...
کد خبر: ۲۳۶۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان...
کد خبر: ۲۳۶۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به 1 ساعت...
کد خبر: ۲۳۶۳۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹


از لحاظ تعداد بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و برزیل... مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را...
کد خبر: ۲۳۶۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به ۱...
کد خبر: ۲۳۶۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... زیر آخرین تغییرات تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا...
کد خبر: ۲۳۶۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳


بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و برزیل به ترتیب با... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به 1...
کد خبر: ۲۳۵۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


تعداد بهبودیافتگان نیز کشور های آمریکا هند و برزیل به... فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط...
کد خبر: ۲۳۵۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به ۱...
کد خبر: ۲۳۵۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


نهم و دهم جهان قرار دارند از لحاظ تعداد بهبودیافتگان... و بهبودیافتگان کرونا در سطح جهان را مربوط به ۱...
کد خبر: ۲۳۵۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵


بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و برزیل به ترتیب با... جدول زیر آخرین تغییرات تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان...
کد خبر: ۲۳۵۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


بهبودیافتگان نیز کشورهای آمریکا هند و برزیل به ترتیب با... جدول زیر آخرین تغییرات تعداد مبتلایان فوتی ها و بهبودیافتگان...
کد خبر: ۲۳۵۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰