برچسب ها - اموردام
 
برچسب: اموردام
کد خبر: ۲۲۵۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


پشتیبانی اموردام کشور افزود قیمت قطعی خرید گوشت از محل... اموردام کشورگفت خرید بصورت نقدی خواهد بود یعنی به محض...
کد خبر: ۲۲۲۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


کد خبر: ۲۱۴۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور گفت ۲۰ هزار تن گوشت...
به گزارش صبحانه مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور گفت ۲۰...
کد خبر: ۲۱۱۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


روز قبل شرکت پشتیبانی اموردام قیمت خرید تخم مرغ مازاد...
کد خبر: ۲۰۰۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


جلسه ای که با معاونت اموردام وزارت جهاد داشتیم برای...
کد خبر: ۱۹۸۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور با بیان اینکه صدور مجوز...
تلویزیونی عنوان کرده بود شرکت پشتیبانی اموردام کشور مجوز واردات... نخست و مهم این است که خود شرکت پشتیبانی اموردام... مطرح کرد کاملا غلط بود چرا که شرکت پشتیبانی اموردام... شرکت پشتیبانی اموردام کشور صادرکننده مجوز است و آن را...
کد خبر: ۱۸۵۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


استان های کشور انجام می دهیم مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام...
کد خبر: ۱۸۴۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


آمار دام زنده وارداتی اظهارداشت شرکت پشتیبانی اموردام آمار واردات... دام زنده به کشور هستند مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور... شده در گمرک متعلق به شرکت پشتیبانی اموردام است یا...
کد خبر: ۱۸۴۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


به گزارش صبحانه رضا سالمی مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام تهران... درباره اینکه چرا شرکت پشتیبانی اموردام آمار دام زنده ای...
کد خبر: ۱۸۴۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام از واردات هفتگی ۵۰ هزار راس...
کد خبر: ۱۸۳۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


درباره جلسه با معاونت اموردام وزارت جهاد و تشکل های...
کد خبر: ۱۷۹۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام ضمن تکذیب عرضه گوشت پیر داخلی...
کد خبر: ۱۷۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸


گرفته به طوری که شرکت پشتیبانی اموردام کشور با حضور...
کد خبر: ۱۳۹۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


پشتیبانی اموردام مراجعه کنند گفتنی است این شرکت با نظارت...
کد خبر: ۱۳۲۷۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱


سال گذشته خیلی بهتر است مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام در...
کد خبر: ۱۲۸۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۱


شرکت پشتیبانی اموردام بیش از آن میزانی است که دولت...
کد خبر: ۱۲۴۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۶


گوشت گرم گوسفندی در مناطق زیر نظر پشتیبانی اموردام برای...
کد خبر: ۱۱۹۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


بیان اینکه شرکت پشتیبانی اموردام این گوشت را به قیمت...
کد خبر: ۱۱۰۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۰


کرد وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی اموردام این گوشت...
کد خبر: ۱۱۰۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹