اختصاصی صبحانه/
«جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود» ممنوع شد! +سند
در ادامه ابلاغیه معاون وزیر صنعت، این شعار مشهور، منکر توصیف شده که علی رغم مغایرت آن با احکام و آموزه های دینی و قوانین متعدد جاری و ساری، به فرهنگ رایج و هنجار در جامعه مبدل شده است و این موضوع، در سلب اطمینان و اعتماد مصرف کنندگان نسبت به کیفیت و کمیت کالا و خدمات داخلی موثر است.
به گزارش صبحانه، یکی از مشهورترین شعارهایی که در بخش عمده ای از فروشگاههای کشورمان خودنمایی می کند، عبارت "جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود" است که علاوه بر مشاهده آن توسط همه افراد جامعه، این اتفاق نیز برای بسیاری مصرف کنندگان رخ داده است که پس از خرید یک محصول و مشاهده خرابی یا مشکلات آن، موفق به پس دادن آن به علت درج این شعار روی درب فروشگاه مذکور، نشده اند.

اما به نظر می رسد این شعار غیرقانونی، با عزم برخی مسئولان در حال جمع آوری و مقابله است چراکه بر اساس ابلاغیه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، موارد مهمی در خصوص این شعار مطرح شده است.

در این ابلاغیه سید محمود نوابی، با اشاره به اینکه عبارت "جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود" باور نادرستی است که ریشه در شرایط فرهنگی، اجاتماعی و اقتصادی دارد، از این موضوع که طی سالهای اخیر توسط برخی بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار تاسف شده است.

در ادامه ابلاغیه معاون وزیر صنعت، این شعار مشهور، منکر توصیف شده که علی رغم مغایرت آن با احکام و آموزه های دینی و قوانین متعدد جاری و ساری، به فرهنگ رایج و هنجار در جامعه مبدل شده است و این موضوع، در سلب اطمینان و اعتماد مصرف کنندگان نسبت به کیفیت و کمیت کالا و خدمات داخلی موثر است.

«جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود» ممنوع شد! +سند

«جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود» ممنوع شد! +سند

نوابی در ادامه نامه خود با تاکید بر ضرورت تغییر باورهای نادرست شکل گرفته در بستر اجتماع، از همه مسئولان ذی ربط خواسته است با انجام اقدامات فرهنگی، تبلیغی، نظارتی و بازرسی، عبارت "جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود"، به عنوان منکر قطعی و ناهنجاری اجتماعی تلقی شده و استفاده از آن به ظور کامل منتفی شود.

همچنین مقرر شده بر اساس این دستور مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان، بنگاههای اقتصادی که به تولید خود اعتماد دارند، ترغیب و هدایت شوند تا عبارت "جنس فروخته شده، پس گرفته می شود" به عنوان شعار محوری در کاتالوگ ها، پوسترها و اقلام تبلیغاتی آنها درج و منعکس شود.