معرفی بزرگترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.
به گزارش صبحانه به نقل از روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 760 سهامدار درپایان دی ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 141 هزار و 520 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 127 هزار و 272 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، بانک انصار ، سایپا، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه گذاری غدیر در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، بانک سرمایه با 303 هزار و 813 سهامدار همچنان در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک مهر اقتصاد با 179هزار و 2 سهامدار و بانک دی با 174 هزار و 949 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان، احیاء صنایع خراسان و اقتصادی و خودکفایی آزادگان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

 اسامی 20 شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار به شرح زیر است :

(تعداد کدهای موجود در سهام وثیقه گروهی در آمارهای زیر لحاظ نشده است)

فهرست 20  نماد بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان دی ماه 94

نماد / نام نماد/ تعداد کد سهامداری

وتوصا / سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران/ 241,760

خودرو / ایران خودرو / 141,520

کروی / توسعه معادن روی ایران / 127,272

وسکاب / سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان / 124,645

ونفت / سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) 113,305

وانصار / بانک انصار / 95,130

خساپا /سایپا / 89,071

وبشهر/ توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ ) / 86,171

وبانک / سرمایه گذاری گروه توسعه ملی / 83,680

وغدیر / سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ ) / 81,560

سفارس / سیمان فارس وخوزستان / 81,408

وآذر / سرمایه گذاری توسعه آذربایجان /79,472

وپارس / بانک پارسیان / 73,499

ونیرو / سرمایه گذاری نیرو / 68,886

ستران / سیمان تهران / 64,533

ومعادن / سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات (هلدینگ ) / 56,126

کرماشا / صنایع پتروشیمی کرمانشاه / 56,038

وبملت / بانک ملت / 54,186

وسپه / سرمایه گذاری سپه / 53,250

وپاسار / بانک پاسارگاد /52,798

انتهای پیام/ب