چقدر یارانه به ۳ دهک ثروتمند پرداخت شد؟
بر اساس گزارش تفریغ بودجه، در حالی که بخشی از منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه بنزینی شد، ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به سه دهک ثروتمند پرداخت شده است.
چقدر یارانه به ۳ دهک ثروتمند پرداخت شد؟
به گزارش صبحانه،بررسی گزارش تفریغ بودجه 1399 نشان میدهد، مبلغ 3500 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه معیشتی شده است.

از سوی دیگر  علی رغم شناسایی بیش از 23 میلیون نفر یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیر اقدامی جهت قطع یارانه نقدی آنها انجام نشده است. لذا مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به این افراد پرداخت شده است.

علی رغم  اختصاص مبلغ 10 هزار و 200 میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های بازار کار صرفاً مبلغ 373 میلیارد تومان (معادل 37 درصد آن )بابت این پرداخت شده است./ تسنیم