با حدود ۳۰۰ میلیون تومان چه خودرویی بخریم؟
انواع خودروهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش صبحانه،در جدول زیر قیمت خودروهای سال ۱۳۹۷ به بعد با کارکرد بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر را مشاهده می‌کنید.

با حدود ۳۰۰ میلیون تومان چه خودرویی بخریم؟