عکس/تیپ افسانه چهره آزاد خارج از کشور
افسانه چهره آزاد از بازیگران قدیمی کشورمان است که اخیرا بازی او را در میخواهم زنده بمان دیده ایم.در این تصویر استایل او را خارج از کشور ملاحظه میکنید.
عکس/تیپ افسانه چهره آزاد خارج از کشور