متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران +جدول
معاملات مسکن در شهریور ۱۴۰۰ در منطقه ۵ رکورددار بیشترین تعداد و در منطقه ۱۹ کمترین تعداد بوده است.
به گزارش صبحانه،بررسی وضعیت بازار مسکن در شهریور ۱۴۰۰ حاکی از آن است که قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در بنگاه‌های ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل با رشد ۲.۴ درصدی به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

میانگین هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهریور سال ۹۹ حدود ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان بوده است و در شهریور ۱۴۰۰ با رشد ۳۰ درصدی با حدود ۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان افزایش به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده است.

در شهریور ۱۴۰۰ بالغ بر ۷ هزار و ۷۸۹ واحد مسکونی در تهران معامله شده که بیشترین سهم مربوط به واحد‌های تا ۵ سال ساخت با ۲ هزار و ۵۷۴ فقره معامله بوده است.

در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری بیشترین معاملات مربوط به منطقه ۵ با ۱۱۰۹ فقره معامله معادل ۱۴ درصد از کل معاملات بوده است و میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در این منطقه حدود ۳۷ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان بوده که حدود ۶ میلیون تومان از میانگین قیمت کل شهر تهران بیشتر بوده است.

کمترین معاملات نیز مربوط به منطقه ۱۹ شهرداری تهران با ۵۲ فقره معامله بوده که قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه حدودا ۱۳ میلیون تومان کمتر از میانگین قیمت کل شهر تهران است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد منطقه یک شهرداری تهران با میانگین قیمت متری ۶۸ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان گرانترین منطقه تهران بوده که حدوداً دوبرابر میانگین قیمت شهر تهران بوده و در شهریورماه ۳۹۲ معامله در آن به ثبت رسیده است.

ارزانترین منطقه شهر تهران نیز مربوط به منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۱۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان بوده که بیش از ۱۶ میلیون کمتر از میانگین قیمت آپارتمان در شهر تهران است و ۱۹۶ فقره معامله در این منطقه به ثبت رسیده است./ میزان

متوسط قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران + جدول